[LMHT] [CKTG - 5] KT Liên tục là các combo cơ bản nhưng hiệu quả hất tung và tan nát KOO

[LMHT] [CKTG - 5] KT Liên tục là các combo cơ bản nhưng hiệu quả hất tung và tan nát KOO

[LMHT] [CKTG - 5] KT Liên tục là các combo cơ bản nhưng hiệu quả hất tung và tan nát KOO

[LMHT] [CKTG - 5] Băng trụ với KT Ssumday có lẽ là điều không thể =))

[LMHT] [CKTG - 5] Băng trụ với KT Ssumday có lẽ là điều không thể =))

[LMHT] [CKTG - 5] Băng trụ với KT Ssumday có lẽ là điều không thể =))

[LMHT] [CKTG - 5] Highlights Tứ kết - FNC Shutdown EDG.

[LMHT] [CKTG - 5] Highlights Tứ kết - FNC Shutdown EDG.

[LMHT] [CKTG - 5] Highlights Tứ kết - FNC Shutdown EDG.

[LMHT] [CKTG - 5] EDG Koro1 tốc biến, lao tới để né max hay, nhưng là chưa đủ với FNC Huni

[LMHT] [CKTG - 5] EDG Koro1 tốc biến, lao tới để né max hay, nhưng là chưa đủ với FNC Huni

[LMHT] [CKTG - 5] EDG Koro1 tốc biến, lao tới để né max hay, nhưng là chưa đủ với FNC Huni

[LMHT] [CKTG - 5] Chết cười với ông bình luận khi mà EDG Deft Tele Fail @@

[LMHT] [CKTG - 5] Chết cười với ông bình luận khi mà EDG Deft Tele Fail @@

[LMHT] [CKTG - 5] Chết cười với ông bình luận khi mà EDG Deft Tele Fail @@

[LMHT] [CKTG - 5] Pha xử lý cực nhảy cảm của EDG PawN né phi tiêu và hạ gục FNC Rekkles

[LMHT] [CKTG - 5] Pha xử lý cực nhảy cảm của EDG PawN né phi tiêu và hạ gục FNC Rekkles

[LMHT] [CKTG - 5] Pha xử lý cực nhảy cảm của EDG PawN né phi tiêu và hạ gục FNC Rekkles

[LMHT] [CKTG - 5] EDG PawN thoát chết không tưởng trước 3 thành viên FNC

[LMHT] [CKTG - 5] EDG PawN thoát chết không tưởng trước 3 thành viên FNC

[LMHT] [CKTG - 5] EDG PawN thoát chết không tưởng trước 3 thành viên FNC

Tin Nổi Bật

amung